Een baan met impact

Iris de Waal

Sustainability Specialist bij The Floral Connection en Dutch Flower Group

Maak kennis met Iris, ze is onze deskundige kracht achter het in kaart brengen van onze impact op zowel het milieu als op sociaal vlak. En dat niet alleen voor The Floral Connection, maar ook voor Dutch Flower Group. Met haar brede kennis helpt ze niet alleen ons, maar ook andere bedrijven binnen DFG. Een baan waarin ze een positieve bijdrage levert aan de maatschappij, omringd door gezellige collega’s. In de video vertelt Iris meer over haar impactvolle baan.

Duurzaam­heid echt integreren

Olga Keijser

Maak kennis met Olga Keijser, duurzaamheidsmanager bij Coloríginz en OZ-Hami.

Wat drijft Olga als duurzaamheidsmanager?

Olga zorgt ervoor dat de inkoopvolumes van verschillende grondhandelsbedrijven binnen DFG voldoen aan de FSI-certificeringen. Ze zorgt ervoor dat transparantie en duurzaamheid worden gestimuleerd. “Als duurzaamheidsmanager is het mijn missie om de keten zowel binnen als buiten Coloríginz en OZ-Hami transparanter te maken. Het idee dat mijn inspanningen bijdragen aan een betere wereld, motiveert mij,” vertelt Olga.

Uitdagen horen er ook bij

Het is Olga’s uitdaging om de balans te vinden tussen duurzame doelen op de lange termijn en de dagelijkse werkzaamheden. Duurzaamheid beschouwt ze niet als een ‘extraatje’, maar als een onderdeel van de identiteit en besluitvorming. Het meten en rapporteren van voortgang is complex, en het naleven van regels vereist voortdurende inspanningen.

Het behalen van doelen

Olga vervolgt: “Samenwerking met collega’s is van groot belang om onze doelen te bereiken. Ik stel daarbij de juiste mensen op de hoogte en maak met hen plannen. Ik zorg voor een gecoördineerde uitvoering en monitor regelmatig de voortgang. Ook werk ik samen met andere duurzaamheidsmanagers in de sector om sectorbrede doelen te bereiken.”

Duurzaamheid is een kans op verandering

Duurzaamheid is geen verplichting maar een kans op positieve verandering. Olga nodigt regelmatig haar collega’s uit om deel te nemen aan initiatieven zoals afvalvermindering of het ondersteunen van liefdadigheidsprojecten of het aanmoedigen van kwekers om gecertificeerd te worden.

“Het creëren van bewustzijn en het trainen van medewerkers over duurzaamheid is een doorlopend proces”. Daarnaast deelt Olga regelmatig informatie, houdt collega’s op de hoogte van successen en voortgang én organiseert ze trainingen en betrokkenheidssessies om duurzaamheid te integreren in de manier van werken.

Wil jij net als Olga het verschil maken bij één van onze bedrijven?